Categorie: Nieuws

Een hartelijke groet vanuit Zuid-Afrika!

Het gaat ons goed. Felie groeit goed en lacht gezellig naar ons. Micha weet steeds meer te vertellen en gaat graag twee ochtenden naar het speelschooltje. Linda is dankbaar dat Felie  ‘s nachts al...

Verre naasten

Samen leven in Gods wereld De Verre Naasten helpt wereldwijd kerken met groeien, Gods liefde bekendmaken en armoede en onrecht bestrijden. Dat doet ze in samenwerking met lokale kerken of christelijke organisaties. De Verre...

Dignity Campaign

Het werk van de Dignity Campaign is teamwerk, we zijn dan ook bijzonder dankbaar dat jullie deel willen uitmaken van ons team en samen met ons waardigheid onder meisjes en vrouwen willen herstellen. Dat...

Dorian (ZOA) schrijft:

Binnen het ZBA 1737 project had de ZBA geld beschikbaar gesteld voor het aanschaffen van materialen voor meisjes en jongens die naar school gevlucht zijn wegens meisjesbesnijdenis / uithuwelijking / verplicht als veehoeder moeten...

HOSA

Even voorstellen Wij zijn Henk en Linda van de Geest, sinds 2007 getrouwd en voorheen woonachting in Bunschoten. In 2010 hebben we zeven maanden vrijwilligerswerk gedaan in Zuid-Afrika op en rondom een christelijke school....