Red een Kind

“Vorig jaar heeft Rocks Foundation gegeven voor de actie Dierbaar Cadeau van stichting Red een Kind. Deze actie heeft totaal bijna € 230.000 opgebracht. Een bedrag om stil van te worden. Met onder andere uw bijdrage hebben we veel kunnen betekenen voor dorpen in al onze projecten. Het voorbeeld van Odette, in de bijlage, illustreert mooi wat het betekent als je leven verandert.

Een dierbaar cadeau geven… dat is veel meer dan alleen een kip, geit of koe! Met uw gift heeft Red een Kind gezinnen geholpen met:
– Het vormen van zelfhulpgroepen
– Training over veehouderij en landbouw
– Het helpen vergroten van het inkomen
– Een gezonde maaltijd voor het hele gezin

Hierdoor is het mogelijk dat de gezinnen in de dorpen binnen een aantal jaren hun eigen dieren hebben en in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De dorpsbewoners krijgen door samen te werken in zelfhulpgroepen de kans om zelf te investeren in hun veestapel en zo hun situatie te veranderen.

Wij willen u hier nogmaals heel hartelijk voor bedanken!”
Henriët Seinen