HOSA

Even voorstellen
Wij zijn Henk en Linda van de Geest, sinds 2007 getrouwd en voorheen woonachting in Bunschoten. In 2010 hebben we zeven maanden vrijwilligerswerk gedaan in Zuid-Afrika op en rondom een christelijke school. Daar hebben wij ontdekt dat het onze gezamenlijke passie is om ons in te zetten voor mensen in armoede. Daarna hebben we verschillende jongerenreizen kunnen organiseren naar Zuid-Afrika, Oeganda en Zambia. In oktober 2015 konden we ons twee weken inzetten voor stichting Bootvluchteling op Lesbos. Dat was een bijzonder mooie ervaring, mede omdat we voor het eerst op pad gingen met ons zoontje Micha. Daarna hebben we besloten dat we ons graag voor een langere tijd willen verbinden aan een project in het buitenland. Als voorbereiding hebben we de training gevolgd in 2016 van Jeugd Met Een Opdracht om vervolgens met meer ervaring en kennis aan de slag te gaan. Na een kort werkbezoek eind 2016 zijn we in mei 2017 aan het werk in Zuid-Afrika via de stichting HOSA.

HOSA
HOSA (Hope Southern Africa) heeft ons uitgenodigd om hun team te komen versterken in de sloppenwijk 7e Laan. We kennen het echtpaar die dit community development project zijn gestart van onze vorige tijd in Zuid-Afrika.

De 7de Laan is een kleine township net iets buiten Kaapstad. In de 60 illegale bouwvallen wonen ongeveer 120 volwassenen en 80 kinderen. Het werkloosheidpercentage is maar liefst 70%, wat het vele misbruik van drank en drugs en het huiselijk geweld voor een deel verklaart. De hoge criminaliteit en soms ook het lid zijn van bendes, heeft een erg slechte invloed op de kinderen die in deze wijk opgroeien. De stichting HOSA wil met het evangelie, onderwijs en andere (voorlichtings-)activiteiten voorkomen dat de kinderen in dezelfde cirkel van geweld, criminaliteit en verslaving terecht komen.

HOPE Centre
In februari 2016 heeft de stichting HOSA het Early Childhood Development Centre geopend en op dit moment krijgen 30 kinderen hier les in een veilige en christelijke omgeving. Daarnaast wordt er vanuit het Centre geïnvesteerd in de hulp aan vrouwen op het gebied van werkgelegenheid, zodat zij zich kunnen voorzien van een basisinkomen, bijvoorbeeld door het verbouwen van groente. Ook worden er computertrainingen verzorgd en wordt er voorlichting gegeven op het gebied van gezondheid en hygiëne. Daarnaast is er aandacht voor psychosociale hulpverlening en is er een wekelijkse bijeenkomst voor de mannen en vrouwen.

Ons werk
Inmiddels zijn we bijna een jaar via Jeugd met een opdracht samen met de stichting HOSA aan de slag in Zuid-Afrika. We mochten de eerste drie maanden van ons werk hier kennis maken met de verschillende onderdelen van de stichting HOSA. Henk kon de mensen uit de verschillende gemeenschappen beter leren kennen door de woensdagavonden tijdens de bijeenkomsten voor de mannen. Ook zijn we twee weekends weg geweest om relaties te bouwen en de mannen te inspireren met goede sprekers. In september 2017 zijn we met twee avonden in de week begonnen met computerlessen, waardoor we ook in contact zijn met de jeugd en werkzoekenden. Voor 2018 zal de nadruk nog meer liggen op het creëren van werk. In maart hebben we een training gedraaid om de mensen voor te bereiden op werk, een zogenoemde Job Readiness Training in samenwerking met The Zanokhanyo Network. Op dit moment zijn drie mannen onder gebracht in een afkickcentrum waar ze een programma volgen van minimaal zes maanden. Twee jongeren hebben dit traject succesvol doorlopen en zijn op dit moment onder de hoede van een organisatie die ze verder helpen en ondersteuning geven bij de verdere integratie in de samenleving door het aanbieden van werkplekken in de kringloopwinkel sector.

Links Jermaine halverwege zijn afkick programma en rechts Ricky inmiddels aan het werk bij U-turn, beide uit 7e Laan

Linda is o.a. aan de slag gegaan voor de kinderen van 6-13 jaar door een “after school” programma te starten, waarbij ze o.a. huiswerkbegeleiding krijgen. Daarnaast is ze onderdeel van het HOSA-team en een aantal sociaal werkers die het family strengthening programme opgezet hebben, een mooi programma waarbij families worden geholpen om op een gezonde manier met elkaar om te gaan en familie te zijn. Eens per week komen de families naar het Hope Centre waar de ouders meer leren over de opvoeding en de kinderen ook tips krijgen als het gaat om een het creëren van een betere thuissituatie. De middagen worden afgesloten met een maaltijd en om de gezinnen enthousiast te houden is er een beloningsysteem. Het eerste cadeautje dat ze mee kregen was een voedselpakket om een hier in Zuid-Afrika zeer populair ontbijt thuis te kunnen maken, namelijk: Pap (van Maismeel) met veel suiker.
Daarnaast is ze op dit moment bezig met een sponsorwebsite voor de 39 kinderen die iedere dag naar het schooltje komen en betrokken bij de Dignity Campagne.
Kinderen uit één van de twee groepen van de Hope ECD school
Wij samen met het team van Hosa blijven geloven dat de verslaafde, misbruikte, beschadigde mensen Gods geliefde kinderen zijn en dat er hoop voor hen is. Het team bestaat uit vrijwilligers en het werk van Hosa kan alleen maar gedaan worden doordat veel mensen en de Rocks Foundation ervoor hebben gekozen om de vrijwiligers en het project financieel te ondersteunen.
Op onze website: henkenlindainafrika.nl schrijven we over de programma’s en initiatieven waar wij nog meer bij betrokken zijn.

Met vriendelijke groet,
Henk en Linda van de Geest

5 Muizenberg Beach Close
Capricorn Beach Complex
7945 Muizenberg
+27 63 3628355