Het Passion

Het Passion is een stichting die zich richt op dak- en thuislozen en deze een time out aanbiedt.

Wat is de Time Out Voorziening?
In de time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang in de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting.

Deze tussenvoorziening zorgt er o.a. voor dat er een mogelijkheid wordt gecreëerd om mensen vanuit de laagdrempelige opvang (dagopvang) te rehabiliteren voordat zij bijvoorbeeld in een zorg, behandel en/of wooncentrum geplaatst (kunnen) worden.

De professionele hulp wordt geboden door medewerkers van stichting Ontmoeting. Zij begeleiden de mensen, diagnosticeren en stellen de hulp- en dagprogramma’s op. Het doel is om na een periode van 4-6 weken de gasten te kunnen plaatsen in bij een instelling die voor hen meest geschikt is voor verdere behandeling en begeleiding.