Wie zijn wij

Rocks Foundation is een stichting, opgericht in 2012, die zich richt op “mensen in nood”.

Rocks Foundation is een stichting, opgericht in 2012, die zich richt op “mensen in nood”. Deze brede opzet is bewust gekozen omdat nood helaas alom aanwezig is, zowel in het rijke Nederland maar meer nog in het buitenland. De middelen die in beheer zijn van Rocks Foundation worden dan ook nationaal en internationaal ingezet.

Het initiatief voor de oprichting van Rocks Foundation ligt bij 2 broers, Sander en Wim van Stenis, beiden eigenaar van een zelfstandige onderneming. Sinds 2016 is de basis verbreed met nog 2 van hun broers, Arjen en Karel. Ook zij zijn ondernemers. Vanuit deze bedrijven wordt de stichting voorzien van middelen. Het bestuur van de stichting berust bij hun echtgenoten en een onafhankelijk lid. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Deze vijf bedrijven zijn: Zuidwijk carrosserieën Alphen a.d. Rijn, Van der Smit Aanhangwagens Alphen a.d. Rijn , Sellon Moerdijk, Startflow Schiedam en Luitec Zoeterwoude.

Sellon Logo

 

vandersmit-logo-nieuw

 

Rocks Foundation

Volgens de statuten heeft de stichting ten doel:

  • Het steunen van en/of participeren in kerkelijke, levensbeschouwelijke, humanitaire, charitatieve, culturele, wetenschappelijke instellingen
  • Instellingen ondersteunen die een algemeen nut beogen dan wel een sociaal belang behartigen
  • Sport- en muziekverenigingen in Nederland of in andere landen ondersteunen
  • Het verlenen van hulp en bijstand (in de breedste zin van het woord) aan mensen in nood, in Nederland dan wel in andere landen
  • Het scheppen, steunen en/of in stand houden van fondsen en middelen;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
[php] <?php wplift_pagination(); ?> [/php]