Verre naasten

Samen leven in Gods wereld

De Verre Naasten helpt wereldwijd kerken met groeien, Gods liefde bekendmaken en armoede en onrecht bestrijden. Dat doet ze in samenwerking met lokale kerken of christelijke organisaties. De Verre Naasten ondersteunen, samen met plaatselijke kerken (zendende instanties) in Nederland, hun programma’s met kennis, mensen en financiële middelen.

Rocks Foundation heeft hier een project ondersteund t.b.v. boeren gezinnen op Soemba. Dit project zorgt ervoor dat boeren ter plaatse leren in hun eigen onderhoud te voorzien. Geleverd wordt deskundigheid en middelen.

www.verrenaasten.nl/