Stichting Rocks Foundation steunt Mercy Ships

Stichting Rocks Foundation steunt onder andere Mercy Ships Holland en Mercy Ships. Door het partnerschap van The Mercy Ships Network probeert Rocks Foundation bij te dragen aan een betere en toegankelijker medische en chirurgische zorg voor de allerarmsten in de wereld. Deze zorg wordt door Mercy Ships geleverd vanaf twee schepen: The Africa Mercy en The Global Mercy.
Op de laatste partnerbijeenkomst ontvingen wij deze plaquette van Mercy Ships voor onze steun.

Lees meer