Over ons

Rocks Foundation is een stichting, opgericht in 2012, die zich richt op “mensen in nood”. Deze brede opzet is bewust gekozen omdat nood helaas alom aanwezig is, zowel in het rijke Nederland maar meer nog in het buitenland. De middelen die in beheer zijn van Rocks Foundation worden dan ook nationaal en internationaal ingezet.

Het initiatief voor de oprichting van Rocks Foundation ligt bij 2 broers, Sander en Wim van Stenis, beiden eigenaar van een zelfstandige onderneming. Sinds 2016 is de basis verbreed met nog 2 van hun broers, Arjen en Karel. Ook zij zijn ondernemers. Vanuit deze bedrijven wordt de stichting voorzien van middelen. Het bestuur van de stichting berust bij hun echtgenoten en een onafhankelijk lid. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Deze zes bedrijven zijn:

Van Stenis Group
Startflow B.V.
Sellon B.V.
Luitec B.V.
Zuidwijk carrosserieën B.V.
Van der Smit Aanhangwagens B.V.

[php] <?php wplift_pagination(); ?> [/php]