Fonds gehandicaptensport

Fonds gehandicaptensport

Deze stichting zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Dat doen wij door middel van het financieren van sportevenementen, het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk, het werven van (financiele) middelen en het geven van voorlichting.

www.fondsgehandicaptensport.nl

[php] <?php wplift_pagination(); ?> [/php]